Loading...
Keerwater blog en podcast2020-06-25T16:03:32+02:00

Wat kun je met jouw bedrijf doen om binnen de planeet zijn grenzen te blijven?

We lopen tegen de grenzen van onze planeet aan. Dat zijn grenzen op het gebied van biodiversiteit, voedselproductie, uitputting van landbouwgrond, grondstofuitputting en meer. We nemen meer dan er is en iedereen die het einde van de maand financiële krapte

Wat zijn heuristiek en bias en waarom moet je dat weten als je gaat brainstormen?

Daniel Kahneman Om je antwoord te geven op de titel van deze blogpost, vertel ik graag wat over Daniel Kahneman. Daniel Kahneman is een gerenommeerd psycholoog en econoom die belangrijke bijdragen heeft geleverd op het gebied van gedragseconomie en

‘Whatsapp Etiquette; Een zoektocht naar wat de norm is bij gebruik van Whatsapp.

Ruilkringen, WhatsApp-groepen op je werk, familie app-groepen, een WhatsApp-groep voor de school van je kind en buurtpreventie WhatsApp-groepen. WhatsApp is steeds meer verweven met ons dagelijks leven. Dat zorgt voor enorm veel plezier en positieve effecten. Maar er zitten ook

Soorten innovatie en het verschil: strategisch, technologisch en sociaal

Er zijn verschillende soorten innovatie. Je kunt ze onderverdelen in tientallen, maar wij hebben innovatie teruggebracht naar drie hoofdgebieden. Strategische, technologische en sociale innovatie. Daaronder vallen onder andere proces-, product-, organisatorische-, markt-, financiële-, incrementele- en radicale innovaties. Strategische, technologische en

Load More Posts

Beweging vanuit stilstand

Graag nemen we bedrijven mee een Keerwater in, om ook vanuit stilstand te observeren. In een Keerwater sta je stil, overzie je, focus je op processen en plan je acties. Het liefst met een positieve impact op de wereld. 

Koffie?

Geef maar door hoe je hem drinkt.