Wie is Didier?

Afgelopen 10 jaar heeft Didier 11 verschillende functietitels gehad. Gewerkt voor NPO 3FM, TRES en projecten uitgevoerd voor o.a. Rijkswaterstaat en het WNF. Aangevuld met een interesse in innovatie, effectief werken, politiek en filosofie zorgen ervoor dat er een divers en goed gevulde rugzak is ontstaan. Conceptontwikkeling, teamontwikkelinterventies, diverse gesprekstechnieken, methoden voor effectiever werken, flinke dosis gevoel voor entertainment, creativiteit in het onbruikbaar extreme en een basishouding die door een collega ooit “ontwapenend” werd genoemd. Dat zorgt voor een zeer divers palet aan kleuren die ingezet kunnen tijdens het proces.

Didier is in zijn vrije tijd kajakker. Graag op wildwater of in een kajak tijdens een potje kanopolo. Vandaar de naam Keerwater.

Wat is een Keerwater?

Een Keerwater is een rustpunt in de hoofdstroom van een rivier. Tijdens het afvaren van de rivier kom je obstakels tegen in de hoofdstroom. Achter deze obstakels, veelal grote stenen, keien of rotsen, ontstaat een zogenaamde keerstroom. Door de keerstroom vormt daar een rustpunt. In een Keerwater sta je stil, kom je bij, wacht je op de rest, overzie je, bepaal je vervolgstappen en uiteindelijk vaar je weer uit de hoofdstroom in.

Didier doet z’n best iedereen boven water het Keerwater in te krijgen. Want velen komen erin terwijl ze al zwemmen.

Filosofie achter Keerwater

Het is menselijk onze eerste indruk te laten leiden door onze intuïtie. In vaktaal heet dag “intuïtieve vooringenomenheid”. Dit betekent dat je handelt op basis van vuistregels die je jezelf hebt bijgebracht. Is dit erg? Nee, helemaal niet. Het is super handig om de huidige wereld ongeschonden door te komen. Als wij alle informatieprikkels één voor één zouden moeten verwerken, zouden we helemaal gek worden. Dus intuïtieve vooringenomenheid is goed. Tegelijkertijd is het ook een gevaar. Omdat je beeld eenzijdig wordt en je een bubbel creëert rondom je handelen.

Daag je eigen waarheid uit en probeer zaken van een andere kant te bekijken. Dan kom je bij het levensmotto van Didier uit “wanneer wat je voelt, denkt, zegt en doet in overeenstemming is, ervaar je genoegen”. Genoegen is het ultieme doel in onze ogen. In genoegen schuilt een vorm van tevredenheid en berusting waarmee wij denken dat we op de wereld met elkaar het beste kunnen samenleven. De elementen voelen, denken, zeggen en doen zijn afgeleid van een Indische wijsheid die Gandhi predikte, vertaald vanuit het Sanskriet: manasa (denken), vaacha (spreken) en karmana (acties).

De missie van Keerwater is om mensen te helpen vaker de andere kant te laten zien. 

Dialoog

Dialoog is een basisingrediënt voor overeenstemming tussen voelen, denken, zeggen en doen. Als er geen dialoog is, gaat er discrepantie tussen de verschillende elementen ontstaan en verdwijnt het vertrouwen. Een gevolg (of oorzaak) van vertrouwensvolle omgevingen en culturen is autonomie en vergevingsgezindheid, die weer leiden tot synergie. Synergie is de enige manier waarop we met zijn allen de grote problemen der aarde kunnen aanpakken. Als we genoegen ervaren en de som der delen meer laten zijn en niet desastreus.

Speelsheid

Spelen haalt je uit de waan. De waan van de dag of de waan van waanzinnig. En wanneer je denkt dat speelsheid, met zijn fantasie, juist die waan creëert dan vertel ik je dat iedere werkelijkheid subjectief is en wordt voorafgegaan door heuristiek en intuïtieve vooringenomenheid. Dus creëer dan maar een werkelijkheid waar je blij van wordt, dat is voor iedereen beter, maar vooral voor jezelf!

Creatie

Niks staat stil. Wat stil lijkt te staan gaat on(der)bewust door. Om te blijven aansluiten moet je daarom meebewegen. Dat kun je doen door te creëren en te innoveren. Creatie is bedoeld om te bewegen, te veranderen. Creëren kun je doen vanuit jezelf, maar creatie is het beste als het gebeurt vanuit een behoefte, een bestaande of latente beweging. Creëren is spannend, maar als je het proces omarmt geeft het genoegdoening en plezier. Tegelijkertijd moet je de onzekerheid van creatie omarmen.

Ontmoet het team

Er wordt op de hele site gesproken over “we”, maar op dit moment is Keerwater niet meer dan Didier. Maar je mag altijd contact opnemen om te kijken hoe we het gedachtegoed van Keerwater verder kunnen verspreiden! Want in de huidige wereld waarin een bizarre hoeveelheid polariserende waarheidsbubbels zijn en dito informatiebronnen is er behoefte aan dialoog. En ten alle tijden is er behoefte aan speelsheid. Want gek genoeg vergeten veel volwassenen dat speelsheid geen voorrecht is van ieder kind, maar een vrije keuze is van ieder mens.

Didier Kick
Didier KickOprichter Keerwater
Hele brede rugzak en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling ook steeds een diepere rugzak. Via de radio, diverse start-ups en de bureauwereld nu zijn eigen bedrijf: Keerwater. Verwijzend naar de plek waar hij het liefste is: in een kajak op het water.
Jij?
Jij? Deelnemer
Neem contact op door te mailen naar dkick@keerwater.nl. Dan gaan we kennis maken en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
BEKIJK ONZE DIENSTEN

Wat over ons wordt gezegd

“Vanuit de KNWU hebben wij onder leiding van Didier een interactieve Video-brainstorm gehouden met een grote groep trainers coaches vanuit heel Nederland. De sessie met Didier heb ik ervaren als de next-step in het tijdperk van het #nieuwe-werken en #nieuwe-normaal. De wijze waarop Didier de meeting had georganiseerd leidde er toe dat iedereen actief mee deed hetgeen in traditionele vergadering nogal eens te wensen overlaat. Het was TOP en een eyeopener.”

HENK VAN BEUSEKOM • KNWU

“Didier heeft onze online sessie ondersteund met live mindmapping. Dit was een leuke, interactieve manier om de inbreng van de deelnemers gelijk in beeld te brengen. De opbrengst van de sessie ontvingen we heel vlot in een overzichtelijke mindmap.”

MARIJKE BLOOM • NOORDERPOORT

“Didier is supergoed in online verslaglegging: daardoor hanteerbaar beschikbaar maken van het geen besproken of bedacht is. In vaktermen: een bedreven en betrokken mind-mapper, die ook nog eens snel en bijna onzichtbaar zijn werk adequaat doet. Super ondersteunend en handig voor alle online meetings!”

ENGBERT BREUKER • PENTASCOPE

Bedrijven waarvoor we werkten

Neem contact op

We staan altijd open voor contact, ideeën, meedenken, aanschuiven, meer maken, mits het bedachtzaam is en bedraagt. Dus schroom niet en neem contact op! Wij vinden het leuk om van je te horen en drinken graag koffie met je.

  VOORNAAM *

  ACHTERNAAM *

  E-MAILADRES *

  TELEFOONNUMMER

  ONDERWERP

  WAAR KUNNEN WE JE MEE HELPEN?

  HOE DRINK JE JE KOFFIE?