Er zijn verschillende soorten innovatie. Je kunt ze onderverdelen in tientallen, maar wij hebben innovatie teruggebracht naar drie hoofdgebieden. Strategische, technologische en sociale innovatie. Daaronder vallen onder andere proces-, product-, organisatorische-, markt-, financiële-, incrementele- en radicale innovaties.

Strategische, technologische en sociale innovatie

Waar praat jij over als je het hebt over innovatie? Is dat een strategische operatie, technologisch of sociaal? Net zoals veel zaken in het leven ligt de kracht in de integraliteit ervan.

1. Strategische innovatie

Strategische innovatie is het op zijn kop zetten van een businessmodel door het veranderen van de kijkrichting en de visie, dit kan radicaal en incrementeel. Een voorbeeld van strategische innovatie is AirBnB. Veel mensen zien dit als een technologische innovatie, maar aan de grondslag ligt een andere kijk op de hotellerie branche. Het platform dat daarna gebouwd is, is een technologische oplossing. Maar de andere manier van kijken ligt daaraan ten grondslag. Spotify is eenzelfde voorbeeld. De gedachte dat je muziek moet bezitten is losgelaten. De technologische oplossing die het mogelijk maakt is een gevolg. Maar de andere manier van kijken heeft Spotify uniek gemaakt.

Incrementeel vs radicaal

Incrementele innovatie wordt vaak gezien als een stuk minder sexy dan radicaal. Bij radicale innovatie streef je direct om met volstrekt nieuwe producten, diensten of processen te komen, bij incrementele innovatie doe je geleidelijk en in kleine stapjes. De weg is langer bij incrementele innovatie, maar kan zeer effectief zijn vanwege drie redenen: 1) je loopt minder risico. 10% van de innovaties mislukt in de regel, dus kun je maar beter kleine stappen nemen is het idee. 2) Je ontwikkelt met kleine iteraties en dus is iedere stap niet dusdanig groot dat je doodloopt. 3) Doordat je kleine stapjes neemt en dus ook minder tijd investeert op dat moment, is het makkelijk om kennis en talenten in de breedte in te zetten, dus van meerdere medewerkers, in plaats van taskforce. Dat heeft positieve effecten op de sociale innovatie.

2. Technologische innovatie

Hieronder valt alles wat binnen de afdelingen R&D, of op zolderkamers, wordt onderzocht, ontwikkeld en ontdekt. Dit zijn innovaties op het gebied van producten en processen.

Productinnovatie

Als mensen praten over innovatie, bedoelen ze vaak dit type innovatie. Dit is een innovatie die gepleegd wordt op het product. Die kan een uitbreiding zijn of een vernieuwing van een bestaande functionaliteit. Vaak volgt een productinnovatie op een strategische innovatie (andere manier van kijken), maar dat hoeft niet. Een voorbeeld hiervan is Bluetooth. Een functionaliteit op je Smartphone waarmee je verbinding maakt met apparaten uit je omgeving. Een ander geweldig voorbeeld dat voorkomt uit de behoefte van de markt is Senseo. Geen filterzakje met scheppen koffie in je doorloopapparaat, maar een pad die je in je Senseo-apparaat stopt en na een druk op de knop en 20 seconden wachten heb je jouw kopje koffie. Die overigens niet weg te krijgen is, maar je hebt wel het comfort van het zetten. Senseo is de aanzet geweest voor alle één-kops-cupje-apparaten die we op de markt kennen.

Procesinnovatie

De manier om van A naar B te komen binnen je processenhuis. Bekendste voorbeeld hiervan is de lopende band. Maar ook het agile werken is hiervan een voorbeeld. Agile werken is belangrijk in verband met de korte levenscycli van producten en benodigde korte leercurves van medewerkers. Omdat we leven “After midnight” – bekijk de TED-talk van Eddie Obeng. Een ander voorbeeld is de manier van overleggen binnen je organisatie een boost geven door verschillende werkvormen toe te passen. Organisatorische innovatie valt hier ook onder.

3. Sociale innovatie

Tot slot hebben we sociale innovatie. Volgens Volberda en Jansen voor 75% verantwoordelijk voor het succes van de innovatie. Sociale innovatie gaat in op slimmer werken, flexibel organiseren en dynamisch managen. Hierin ligt in de onderstroom de adaptatie en het draagvlak voor de innovatie in de basis ook verscholen. Want dat wordt vaak vergeten binnen organisaties. Spotify was nooit een groot succes geworden als er liefhebbers van vinyl hadden gewerkt, die niet zouden geloven in niet tastbaar zijn van muziekconsumptie. Daarnaast is het proces van totstandkoming van de innovatie erg belangrijk en dat is tweeledig. Enerzijds voor het draagvlak van de organisatie voor de innovatie, anderzijds voor de kennis en ervaring die je aan rijkdom in het proces kunt meenemen.

Sociale innovatie is daarentegen wel de meest complexe en minst tastbare van de verschillende vormen van innovatie. Omdat het, zoals gezegd, plaatsvindt in de onderstroom van de organisatie.

Hulp bij complexiteit van innovaties

Keerwater is de plek bij uitstek om de complexiteit van innovaties onder de loep te nemen en een werkvorm voor te verzinnen om de drie-eenheid te laten floreren!